Välkommen till Forum2029

Denna sida var navet för dialogprojektet Forum2029, en del i arbetet med Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad. Just denna del i samskapandet är avslutad och nya processer har tagit vid. Här hittar du hela det underlag som togs fram i dialogerna.

Efter valet 2022 beslutades att Uppsala kommun inte ska genomföra en bo- och samhällsbyggnadsexpo under 2029. Det påverkar inte arbetet med kulturhuvudstadsåret.Nu fortsätter vi!

På Initiativverkstaden den 15 mars fortsatte vi samskapandet inför ansökan om europeiskt kulturhuvudstadsår och ett stadsbyggnadsexpo i Uppsala 2029.


Vi arbetade med mer konkreta initiativ och möjliga samarbeten. Några kommer ta plats på festivalen Between the lines 27 april. Det blir ett tillfälle för att uppleva, utforska och samskapa. Varmt välkommen att bidra med erfarenheter, idéer och engagemang i arbetet mot 2029!


  • Hur kan kultur bli en drivande kraft i samhällsutvecklingen och en tydligare del i av det framtida Uppsala?

  • Hur kan dagens stadsutveckling också skapa ett än mer dynamiskt Uppsala där friktionen ger energi och nya lösningar?

  • Hur kan tomma ytor mellan hus och platser bli fristäder för människors tankar, skapande eller affärsidéer?

Via Facebook-gruppen Forum2029 kan man få uppdateringar och ställa frågor.

Återigen, varmt välkomna med!

Resultat av dialogen
Detta är den digitala mötesplatsen för FORUM2029. Här dokumenteras samtal och reflektioner från alla träffar. Alla svar är anonyma men dela bara sådant som du vill dela publikt. Undvik att ange personnamn eller annan känslig information.

Via menyn ovan når ni dokumentationen från hösten 2021

Vilka har deltagit?

Runt 300 personer har bidragit på något sätt under hösten genom att svara på enkäten och delta i dialoger. Vid träffarna placerade sig deltagarna på ett antal i kartor vart de kände sig hemma i förhållande till en rad faktorer/påståenden. I bilden nere till vänster är den vertikala axeln att placera sig, utifrån vart man ser sig själv på skalan mellan förvaltare och aktivist. Under våren har arbetet med att både konkretisera och initiera potentialla samarbeten och initiativ.

Inbjudan träffar hösten 2021

Inbjudan - 9 och 10 november - Dialogmöte 1a & b

Inbjudan - 30 november - Dialogmöte 2