Between the lines 27 april 2022

Konferensen Between the Lines var fortsättningen på den samskapandeprocess som inleddes sommaren 2021 under namnet Forum2029. Innehållet speglade det material som kom fram i processen.

En andra konferens i serien Between the Lines äger rum i januari 2023.