Samskapa vägen till 2029

Frågan hur Kulturhuvudstadsåret och ett stadsbyggnadsexpo bäst kan göra skillnad för Uppsala är något som utforskas tillsammans. Många har bidragit i arbetet att identifiera de viktigaste utmaningarna. Genom att identifiera utmaningar, börja planera tillsammans och genomföra aktiviteter växer tydligare bilder och svar på frågan fram. Under våren har fokus varit att konkretisera idéer och utforska potentiella samarbeten. Frågan hur arbetet inför 2029 redan idag kan skapa värde, och bidra till både ökad mångfald och gemensamt fokus, är drivande för arbetet. Idéer, framtidsbilder och frågor finns samlade dokumentation som utgör grunden för ansökan och planeringen inför Kulturhuvudstadsåret och Stadsbyggnadsexpo.

Arbetet med stadsbyggnadsexpot siktar på ett idéprogram där frågeställningar, initiativ och idéer beskrivs och utgör grund för den fortsatta planeringen inför genomförandet 2029.

Arbetet med ansökan om Europeiskt kulturhuvudstadsår rymmer såväl idéer och initiativ att genomföra 2029 men även aktiviteter under åren fram till 2029.