Idéverkstad 1 februari

Vi vill ge möjlighet för fler att engagera sig och bidra med både sin röst och i handling i vårens fortsatta arbete!

Hur kan ett Kulturhuvudstadsår och Boexpo ge så mycket som möjligt till så många som möjligt?

Under vintern/våren bjöds kulturaktörer och stadsbyggare in till att konkretisera hur vi kan utforska och skapa, utifrån de teman och utmaningar som togs fram under höstens samskapande process.

Den 1 februari gavs möjlighet att koppla egna ambitioner, till de teman och utmaningar som identifierades under höstens arbete. Samtal, reflektioner och idéer kring vad som konkret kan göras och genomföras?

Här kan du bläddra i dokumentationen från mötet:

Samarbetsdokument Uppsala 1 februari