Initiativverkstad 15 mars

Den 15 mars fortsatte samskapandet inför ansökan om europeiskt kulturhuvudstadsår och ett stadsbyggnadsexpo i Uppsala 2029. Idéer och förslag konkretiserades ytterligare. Frågeställningar testades och förtydligades.

Fokus låg framför allt på Between the lines den 27 april på Uppsala konstmuseum.

Vad kan vi göra redan den 27 april, som ett första steg i ett längre arbete?

Exempelvis:

  • ett arrangemang som du vill koppla in i detta sammanhang redan nu

  • en projektidé du vill se förverkligat 2029 som du vill börja knyta kontakter kring nu.

  • resurser eller plattformar du vill erbjuda för den fortsatta dialogen framåt.

  • en frågeställning som du brinner för och som du vill bjuda in fler att fördjupa.

Här kan du bläddra i dokumentationen från mötet:

Samarbetsdokument 15 mars