De första dialogerna kring vad som framkom i enkäten

Ett mycket engagerad gäng samlades den 9 och 10 november för lägga grunden till Uppsalas arbete med Kulturhuvudstadsår och Bo-expo 2029!

Utifrån egna erfarenheter och perspektiv reflekterades kring materialet från enkäten. Teman och frågeställningar formulerades och en första prioritering gjordes.