Gruppdialog

Berätta om en positiv erfarenhet eller aktivitet som varit framgångsrik - något som du känner stolthet kring. (Gärna en berättelse som på något sätt kan kopplas till ambitionen med Kulturhuvudstadsåret och Bo- och Samhällsbyggnadsexpon.)

Varje person delar sin berättelse (3-4 minuter). De andra lyssnar och antecknar

Vad gjorde framgång möjligt? Vilka förutsättningar fanns på plats? Vad gjorde de inblandade konkret?

15 minuter

Reflektera tillsammans. Sammanfatta era lärdomar formulerade som insikter - nycklar att tänka på i vårt arbete mot 2029.