Utifrån processen inför Kulturhuvudstadsåret och Bo-expo 2029:

Vilka reflektioner och inspel vill ni skicka med?

Vilka frågor väcks?