Gruppdialog

Inriktning och tema Kulturhuvudstadsår och Bo-Expo:

Vilka teman är viktigast för mig och oss just nu?

Många aspekter kan vara viktiga. Vad ger oss aktörer energi? Vad är utmaningar som skapar intressanta spänningar? Vad kan engagera Uppsalaborna? Vad kan möta behov hos många intressenter?

Samtala tillsammans och välj ut 5 av alla teman nedan, som ni som grupp vill prioritera.

Finns inte temat ni ser som viktigt i listan eller har ni förslag på formuleringar och vinklar? Kom med förslag i de öppna textfälten nedanför.

Resultat återfinns sedan längst ned på sidan.

Resultat:
Prioriterade teman för Kulturhuvudstadsår och Bo-expo