Fortsatt dialog om teman och utmaningar

Den 30 november fortsatte arbetet att lägga grunden till Uppsalas arbete med Kulturhuvudstadsår och Bo-expo 2029!

Vilka teman och utmaningar som kan ge kreativ kraft för konkretiserades. Det är långt till 2029, men vägen dit är lika viktig. Aktörer i Uppsala delade framtidsbilder och utforskade möjliga samarbeten.