Deltagstyrd agenda

Vad är viktigt inför nästa steg framåt? Vad är teman, frågor, ideér eller samarbeten ni önskar möta andra kring. Deltagarna sätter teman för gruppdialoger och arbetet framöver.


Samtal från Deltagarstyrd agenda