Vad fick du med dig från förra mötet?

Dela era intryck och titta tillsammans igenom resultatet från tidigare dialoger "Dialogmöte 1" i menyn ovan.

  • Samtala och skriv in era reflektioner/inspel och era frågor i hemsidan. Skriv gärna in ett inspel / fråga åt gången. Ni kan lämna flera svar.

  • Ni har totalt ca 15 minuter.