Välkommen till nästa steg!

Ett mycket engagerad gäng samlades den 9 och 10 november för lägga grunden till Uppsalas arbete med Kulturhuvudstadsår och Bo-expo 2029!

Nu kommer vi konkretisera vilka teman och utmaningar som kan ge kreativ kraft för oss att samlas kring. Det är långt till 2029, men vägen dit är lika viktig. Ni kommer redan nu möta andra aktörer i Uppsala för att börja dela framtidsbilder och utforska möjliga samarbeten med andra som delar samma intressen och har samma mål.