“Teman samlar aktörer och krafter utifrån intresse och nyfikenhet.

Det blir röda trådar, som både utmanar och kan bli en berättelse som skapar intresse, rent marknadsmässigt.

Teman bjuder in till utforskande och deltagande.

Teman samlar frågor, framtidsbilder eller påståenden som aktiviteter och människor kan samlas kring”Temaverkstad i fyra steg

Syftet är att utforska, utveckla och konkretisera våra olika teman. Väljer det tema du vill arbeta med.

 1. I temagrupper
  Utforska, utveckla och konkretisera temat.

 2. Tvärgrupper
  Bidra, lyssna in och inspireras av andra

 3. Tillbaka till temagrupper
  Fortsätt och förfina ert bidrag.

 4. Helgrupp
  Lyssna in från alla grupper.


temagrupper