Inför FORUM2029
– kultursyn, arkitektur och samskapande

Sammanfattning

Det är tydligt att det finns ett stort intresse och ett högt engagemang för dessa frågor, och målgruppen är både kunnig och insatt. Kultur anses både berika och tolka individen och samhället, men genom gående för hela undersökningen är att samhället och det gemensamma är mer centralt.

Två tydliga teman för både Kulturhuvudstadsåret och boexpo framtäder:

  • Gemenskap & mångfald samt hållbarhet.

  • Gemenskap & mångfald är mer önskat för kulturhuvudstadsåret, medan hållbarhet är något mer önskat för boexpo.

> Rapporten som pdf.